S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
back Poradna

TEST TEST

 

Mezerovitá struktura betonové dlažby
– technologie, která umožňuje snadné vsakování dešťových vod do podloží

Výhody systému

  • Úplné vsakování dešťové vody do podloží a současně její filtrace
  • Odlehčení kanalizační sítě a čistíren odpadních vod
  • Redukce lokálních záplav
  • Oživení funkce půdy
  • Podpora tvorby spodních vod a zvětšování jejich zásob
  • Zlepšování klimatu ve městech
  • Splnění požadavků na propustný povrch a zároveň bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Celoplošná vsakovací dlažba BEST DRENO udrží vodu tam, kde je třeba

Vysoký podíl zastavěných a zpevněných ploch narušuje přirozený koloběh vody, a tak se dešťová voda nevsakuje do půdy a místo toho odchází do kanalizací a vodních toků společně se všemi nečistotami.
Objem podzemních vod i zásoby pitné vody se kvůli tomu snižují, města trápí extrémní přehřívání i lokální záplavy a kanalizační sítě a ČOV čelí velkému zatížení. Řešením by mohl být jedinečný systém vsakovací dlažby BEST DRENO, který společně s filtrační vrstvou zajišťuje dokonalé vsakování dešťových vod v místě jejich dopadu a zároveň jejich očištění od ropných látek a těžkých kovů.
 
 

Pouští vodu pod povrch

Dlažba se speciální makroporézní strukturou DRENO dostane většinu vody pod povrch. Tím dochází k vyššímu podílu odpařování a k doplnění spodních vod. Vyčištění vody od olejů, ropných látek či těžkých kovů zajistí filtrační látka Cinis, která je součástí podkladních vrstev. Jedná se o víceúčelový materiál, který je určený především jako sorbent do filtračních zařízení a je součást zemních filtrů a filtrů ČOV a je schopen absorbovat až 30 kg oleje na m3.

Ideální na všechny typy zpevněných ploch

Dlažbu DRENO spolu s filtrační složkou Cinis doporučujeme především v konstrukcích zpevněných ploch určených pro motorová vozidla, jako parkoviště, vjezdy, náměstí s pohybem motorových vozidel, komunikace, sběrné dvory aj. Na plochy bez pohybu motorových vozidel není třeba aplikovat plošný filtr Cinis. Zcela propustná betonová dlažba se strukturou DRENO s minimálními spárami a sklonem od 0 do 5 % (ideálně do 1 %) splňuje běžné požadavky na komunikace pro kombinovaný pohyb chodců, cyklistů a vozidel a je vhodná i pro snadný a bezpečný pohyb chodců se ztíženou mobilitou (rodiny s kočárky, děti, senioři apod.).
 

Nabízené produkty

název výška (mm) barva
BEST ARCHIA 80 přírodní, antracitová, červená, pískovcová
BEST BASE 80, 100
BEST BEATON 80, 100
BEST BELISIMA 80
BEST KARO 80
BEST KLASIKO 80

Chcete zjistit více o vsakovací dlažbě BEST DRENO?

Stáhněte si brožuru s podrobnými informacemi.

Stáhnout brožuru