Otázky na které se nejčastěji ptáte a naše odpovědi

Máte dotaz, nejste si jistí co dělat nebo jak to u nás funguje? Pro vaše nejčastější dotazy jsme sepsali odpovědi. Pokud přesto nenajdete co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.

Prvky BEST jsou vyráběny pro exteriérové použití, a proto jsou plně mrazuvzdorné. Nezáleží na tom, zda si vyberete dlažbu o výšce 6 nebo 8 cm, terasovou dlažbu 40 x 40 cm, hnědé či bílé plotovky …

Veškeré prvky pro komunikace a chodníky se od roku 2011 vyrábějí v nejvyšší třídě odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4. Od stejného roku jsou vybrané výrobky BEST zároveň chráněny trvalou impregnací. Ta s sebou přináší řadu neopominutelných výhod z hlediska běžného užívání a údržby a mj. i zvýšení odolnosti povrchu proti zimním posypovým solím.

Poznámka: Dlažbu lze ji chemicky ošetřovat (solit), je však nutné dodržet dávkování soli na 1 m2 dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., tzn. že na 1 m2 dlažby by nemělo přijít více než 10 g soli.

u výšky dlažby je třeba dodržet základní pravidla podle míry zatížení dlážděné plochy:

 • výška 3,5 a 4 cm – pro ryze pochozí plochy
 • výška 5 a 6 cm – pro pochozí plochy a plochy s občasným pojezdem osobních aut (u vybraných dlažeb BEST - TERASOVÁ a dlažeb BEST - ASPERA, ATRIO, ALTEA, ALTEZO je pojezd možný pouze při pokládce do betonového lože)
 • výška 8 cm – pro pojezdové plochy
 • výška 10 cm – pro plochy s extrémním zatížením
 • výška 12 a 16 cm (velkoformátové dlažby) – pro pojezdové plochy

Podrobné informace naleznete v článku: Jak vybrat správnou výšku dlažby

 • v případě pojezdu pouze osobními vozidly je možné některé vybrané dlažby s výškou 6 cm použít
 • doporučujeme vybírat jen dlažby, které mají menší rozměry, např. KLASIKO, MOZAIK (velkoformátové dlažby by při zatížení auty mohly praskat)
 • je bezpodmínečně nutné zvýšit tloušťku podkladních vrstev s řádným hutněním každé z nich

Podrobné informace naleznete v článku Jak vybrat výšku dlažby

Protiskluzovost dlažby se vyjadřuje tzv. součinitelem tření. Při opakovaném testování betonové dlažby BEST se standardní povrchovou úpravou byl povrch této dlažby označen za velmi bezpečný, a to jak u suchého, tak vlhkého povrchu. Dlažby tak spadají do třídy T4, kde součinitel tření je vyšší než 0,75.

Hledáte-li přesto dlažbu s ještě hrubším povrchem, např. k bazénu, doporučujeme vám např. dlažby BEST – TERASOVÁ s tryskaným nebo BEST - TERASOVÁ s vymývaným povrchem.

Betonovou dlažbu lze samozřejmě použít i pro realizaci podlah v garážích. Výšku dlažby volíme podle předpokládaného zatížení auta, tzn. pro auta do 3,5 t volíme dlažbu vysokou 6 – 8 cm, pro auta nad 3,5 t dlažbu ve výšce 8 cm, pro extrémní zatížení dlažbu vysokou 10 cm.

Dlažba se pokládá na standardní podkladní vrstvy, nebo do pískového lože a betonu. Hutnění a zapískování se provádí standardním způsobem.

Expedice zboží probíhá výhradně na značených paletách EUR, BEST a BEST velká (případně na dřevěných prokladech).

Prodejní cena obalu:

 • 500 Kč / paleta EUR, BEST, BEST "velká"
 • 60 Kč / speciální proklady (pro vybrané prvky)

Všechny tyto obaly jsou vratné, nepoškozené je lze vrátit do kteréhokoli z výrobních závodů BEST do 6 měsíců od převzetí zboží a zpět vám bude vrácena částka, ponížená o 60 Kč manipulační poplatek za zpětvzetí palet. Podrobné informace o způsobu expedice a vracení palet naleznete v Obchodních podmínkách BEST.

Použité palety je nutné připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe. Současně je nezbytné všechny typy značených palet (EUR, BEST, BEST velká) pro jejich samostatné převzetí a evidenci připravit zvlášť.

Ve všech podnikových prodejnách BEST je možné zakoupit všechny výrobky BEST pro venkovní architekturu. Pokud zboží v daném závodě nevyrábíme, zajistíme mezizávodový převoz. V každé podnikové prodejně máme i výrobky, na které nemusíte čekat. Skladové zásoby vidíte přímo u vybraného produktu na e-shopu "Zjistit dostupnost".   

Sortiment prvků pro podzemní sítě lze zakoupit ve specializovaných závodech Mohelnice nebo Lučice u Chlumce nad Cidlinou, prvky pro dopravní infrastrukturu zakoupíte v Poleradech u Mostu.

Podrobné informace vám rádi sdělíme na bezplatné infolince +420 800 858 858.

Platební karty přijímáme ve všech závodech BEST. Přijímáme následující karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Mastercard Electronic.

 • u každého výrobku máte pod specifikací (povrch, výška) možnost zjistit, jaké jsou nyní aktuální zásoby vybraného zboží na všech našich prodejnách, informace jsou pod označením „Zjistit dostupnost“
 • telefonicky v jednotlivých podnikových prodejnách

Prostřednictvím tohoto webu ( u každého produktu máte možnost vložit zboží do košíku), osobně v kterékoli z podnikových prodejen BEST nebo písemnou objednávkou, kterou je třeba zaslat do oddělení centrální správy objednávek v Rybnici - prostřednictvím e-mailu, faxu nebo poštou 

Barevné zboží je nutné vždy objednávat na celou dlážděnou plochu současně, neboť vstupní materiály ovlivňují barevný odstín jednotlivých výrobních šarží.

Zbží, které není na skladě, vám velmi rádi vyrobíme na objednávku, dodací lhůtu vám rádi sdělíme na bezplatné telefonní lince +420 800 858 858

Tuto změnu vám můžeme jen doporučit. Komplexnost zdicího systému BEST - UNIKA umožňuje realizovat veškeré stavby i v těch nejnáročnějších architektonických řešeních. A navíc vaše volba bude ekologická, ekonomická a efektivní. Zdarma Vám připravíme nabídku zdicích prvků včetně cenové kalkulace i na základě projektové dokumentace s jiným zdicím systémem. Obraťte se prosím na naše obchodní manažery, rádi vám pomohou.

Je to možné. Počítejte s námi: nízká pořizovací cena materiálu, snížení nákladů na zařízení, na provádění stavby (rychlé provedení stavebních prací). A navíc při použití zdicího systému BEST - UNIKA nešetříte pouze náklady jednorázově, při výstavbě, ale trvale při jeho užívání, úsporou provozních nákladů.

Unikátní vlastnosti a moderní výrobní technologie zaručují, že tvárnice jsou minimálně nasákavé. Proto jsou vhodným stavebním materiálem i do míst s náročnými klimatickými podmínkami a v neposlední řadě všude tam, kde tradiční materiály selhávají.

Kladecí schéma stropu Vám zdarma a rychle vypracujeme. Pro výpočet spotřeby a sestavení kladecího schématu stropu je potřeba zaslat projektovou dokumentaci - nejlépe v elektronické podobě (PDF, DWG) některému z obchodních manažerů BEST.

Pro přesné vypracování kladecího schématu je velmi důležité zaslat dokumentaci v následujícím rozsahu: půdorys 1NP, půdorys 2NP, půdorys krovu, příčný řez budovou včetně výpisu skladeb konstrukcí (podlahy, stěny, krov). Dále je nutné sdělit místo stavby pro určení sněhové oblasti.

Systém vnějšího zateplení budovy je nejuniverzálnějším systémem, který využívá 90 % stavebníků. V Čechách je tento systém zateplení nejčastější. Systém vnějšího zateplení využívá vlastností uzavření (odizolování) obálky domu z vnější strany a tím akumulace tepla uvnitř budovy do nosných stěn a jiných konstrukcí domu. Ideální je zateplit dům po celém obvodu a to podlahu, základy (do nezámrzné hloubky), stěny domu včetně stropního věnce a strop nebo podkroví.

Systém vnitřního zateplení budovy je vhodný především pro rekreační objekty, pasivní a nízkoenergetické domy a jiné budovy, kde je žádoucí prostory uvnitř rychle vytopit a systém vytápění může pružně reagovat na pokles teploty v místnosti. Vnitřní zateplení není příliš vhodné při topení tuhými palivy (vyjma krbu) nebo při vytápění, které není možné pružně regulovat. Naopak nejvhodnější je vnitřní zateplení v kombinaci s řízeným větráním (topením a ochlazováním) vzduchotechnikou – rekuperací.

Při vnějším zateplení budovy kontaktním zateplovacím systémem je žádoucí, aby zdivo akumulovalo teplo do stěn a tím vytvářelo co největší tepelnou pohodu a teplotní stálost uvnitř budovy. Díky vysoké objemové hmotnosti zdiva BEST - UNIKA je zaručena vysoká akumulace tepla do stěn. Po akumulaci tepla do stěn i po vypnutí topení budete dlouho užívat tepelnou pohodu uvnitř budovy.

Při volbě systému vnitřního zateplení nedochází ke ztrátě tepla tím, že jsou vyhřívány stěny (akumulace) a jelikož topíte, kdy potřebujete a pokojové teploty dosáhnete prakticky ihned, není ani akumulace stěn žádoucí.

Pro zavěšování předmětu do sádrokartonu se používá speciálních hmoždinek, které mají po instalaci do sádrokartonu nosnost 60 kg. Už samotný údaj ukazuje, že se nemusíte obávat, že stěna neunese zavěšení kuchyňské linky. Pokud uvažujete o zavěšení těžších předmětů, je možné roznést váhu zavěšovaného předmětu do více hmoždinek, zvýšit nosnost stěny, např. zdvojením vrstvy sádrokartonu, nebo ukotvení předmětu do nosné konstrukce domu pomocí moderních systémů kotvení.

 • pokládka dlažeb by měla být provedena do štěrkového lože, nedoporučujeme pokládku do betonu s výjimkou terasových a gigantických dlažeb, u kterých lze pokládku realizovat více způsoby
 • hlavním důvodem pokládky do štěrkového lože je rozpínavost jednotlivých materiálů, omezení možnosti vsakování vody do dlažby a tím i zamezení vzniku vápenných výkvětů, popř. žlutých skvrn, dalším důvodem je zachování rozebíratelnosti dlažby

 • mechanickým odstraňováním sněhu, je však třeba vyvarovat se používání kovových nástrojů
 • lze ji chemicky ošetřovat (solit), je však nutné dodržet dávkování soli na 1 m2 dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., tzn. že na 1 m2 dlažby by nemělo přijít více než 10 g soli.

 • pravidelným sekáním trávníku na sousedních plochách ve správných agrotechnických lhůtách a standardním úklidem
 • nebylo-li zamezeno prorůstání zeleně tímto způsobem, doporučujeme ji odstranit speciálními chemickými prostředky, např. postřikem přípravky ROUNDUP nebo CASORON G