S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 
back Aktuality

Prvky pro podzemní sítě

Nejprogresivnější robotická technologie pro výrobu šachtových den Prinzing – Primuss spočívá ve výrobě polotovaru šachtového dna vibrolisováním jemnozrnného betonu a následným vyfrézováním kynety a vstupů do šachty, a to s milimetrovou přesností. Výroba ze zavlhlého betonu s nízkým vodním součinitelem zcela eliminuje vznik hydratačních a smršťovacích trhlin. Jedná se zároveň o absolutně ekologickou a bezodpadovou výrobu. Stavební prvky jsou vyráběny jako zcela homogenní, vysoce pevnostní kusy, umožňující širokou škálu řešení geometrie stokového žlabu a trubního napojení. Pro výrobu těchto prvků stačí zadat do systému frézovacího robota standardní požadavky zákazníka, jakými jsou například průměr potrubí, napojení potrubí v úhlu a spádu a typ potrubí dle výrobce a únosnosti. Chyby ve výrobě jsou prakticky vyloučené. Každá šachta BEST PRIMUSS má svůj rodný list se zdokumentovanými objednacími parametry.

Komletní informace - brožura Primuss

 

 

Splaškové kanalizační revizní šachty pro splaškové vody DN 1000 M, DN 1500 M

 • vnitřní průměry šachty 1 000 mm nebo 1 500 mm
 • vodotěsné zámky s meziskružovým elastomerovým těsněním
 •  tloušťka stěny skruží a kónusů 120 mm

 

Dešťové kanalizační revizní šachty pro dešťové vody DN 1000 F, DN 800 F

 • vnitřní průměry šachty 1 000 mm nebo 800 mm 
 • tloušťka stěny skruží a kónusů 90 mm
 • jako šachtové dno se využívá dno DN 1000 M, na které je osazován přechodový díl umožňující přechod zámku typu M na typ F

 

Uliční vpusti

 • vnitřní průměr skruží 450 mm nebo 500 mm
 • slouží k odvádění dešťové vody z komunikace
 • vpusti lze doplnit vtokovými mřížemi, kalovým košem a dnem 
 • různé varianty sestav uličních vpustí – s odtokem nebo s kalovou prohlubní pro zachycování usazenin

 

Dílce pro studny

 • vnitřní průměry 1 000 mm nebo 800 mm
 • tloušťka stěny skruží 90 mm
 • skruže dodávány bez stupadel nebo se stupadly
 • v nabídce studniční betonové poklopy půlené, celé nebo se zámkem

 

Nádrže a retenční jímky

 • kruhové nádrže a skruže s vnitřními průměry DN 2 000 mm a 1 500 mm
 • jímání dešťových a odpadních vod
 • využití pro odlučovače ropných látek, lapáky tuků, vodoměrné šachty a čerpací stanice
 • vodotěsné zámky s meziskružovým elastomerovým těsněním

 

Železobetonové trouby

 • vnitřní průměry od DN 400 do DN 1 250 mm
 • vysoká nosnost, možnost pojezdu
 • bez hrdlového zámku, montáž na sraz
 • slouží jako propustek, např. zatrubnění dešťových vod lesních cest

 

Vsakovací dílce 

 • robustní, staticky odolná konstrukce
 • zřízení obsypu hrubým kamenivem
 • malá hloubka překrytí zeminou
 • dlouhá životnost
 • nízké pořizovací náklady
 • velká variabilita provedení
 • vysoká odolnost vůči kolmataci
 • jednoduchá možnost vysokotlakého čištění
 • vsakovací dílce BEST jsou vyráběny v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, jsou vysoce kvalitní a navíc ve své kategorii ekologičtější než ostatní obdobné výrobky

 

Stáhněte si vše důležité