S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 
back Aktuality

Změna v účtování vratných obalů


Vážení zákazníci,

dovolte abychom Vás informovali, že s platností od 14.10.2021 dochází ke změně účtování dřevěných palet a prokladů, dodávaných společností BEST, a.s.

K tomuto datu společnost BEST, a.s. ukončuje dosavadní režim, kdy byly dřevěné palety nebo proklady dodávány jako vratný obal. Dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se DPH na vratné obaly neúčtovala.

Od 14.10.2021 bude společnost BEST, a.s. palety a dřevěné proklady prodávat takto:

typ obalu

rozměr

hmotnost

prodejní cena bez DPH

prodejní cena včetně DPH

cena při vrácení bez DPH

cena při vrácení včetně DPH

 

paleta BEST

120x80 cm

30 kg

500,00 Kč

605,00 Kč

440,00 Kč

532,40 Kč

 

paleta BEST velká

120x100 cm

38 kg

500,00 Kč

605,00 Kč

440,00 Kč

532,40 Kč

 

paleta EUR

120x80 cm

30 kg

500,00 Kč

605,00 Kč

440,00 Kč

532,40 Kč

 

speciální proklady

 

3 kg

60,00 Kč

72,60 Kč

54,00 Kč

65,34 Kč

 

Poznámka: 

Lhůta na vrácení palet je stanovena na 6 měsíců od data expedice palety. Cena palety při vrácení bude účtována formou dobropisu. Záměny mezi druhy vrácených palet nejsou možné, tzn. nebudou nikdy při vracení palet umožněny. Cena a režim vratek se účtuje dle data uskutečněné dodávky. Ke dni objednávky nebo cenové nabídky se nepřihlíží.

Ke všem obalům, které budou vyexpedované od 14.10.2021 a později, je nutné při jejich vrácení doložit původní průvodní doklad (tj. kopii dodacího listu, případně faktury), ke kterému vracené obaly příslušely, z něhož bude zřejmé, že množství a složení obalů odpovídá uskutečněné dodávce zboží. Průvodní doklad je nutné doložit nejpozději v okamžik složení obalů na kterémkoli závodě BEST, a.s. (na pozdější doložení dokladů nebude brán zřetel). BEST, a.s. poté takovou vratku spáruje s těmito doklady a vyúčtuje jako obal prodaný s DPH.

V případě, že u takových obalů nebude průvodní doklad doložen, bude BEST, a.s. odečítat takové obaly nejprve od platného paletového salda a vratky účtovat jako vratné obaly, expedované před datem 14.10.2021, po vyčerpání nebo propadnutí tohoto salda jako obaly prodané s DPH, u kterých přiřadí průvodní doklad BEST, a.s. vždy od nejstaršího dokladu, možného k přiřazení.

Zároveň přijměte ujištění, že všechny obaly, vyexpedované před datem 14.10.2021, které budou svým množstvím nebo stářím spadat do lhůty pro jejich vrácení 6 měsíců od data expedice, umožníme vrátit. Vratka takových palet bude realizována původním způsobem, platným do 13.10.2021. Závěrem bychom Vás rádi požádali vrátit všechny obaly, vyexpedované do 13.10.2021 co nejdříve, nejlépe do konce kalendářního roku 2021.

Jsme přesvědčeni, že tato změna nemá žádný faktický vliv na spolupráci s obchodními partnery, kteří jsou plátci DPH, protože v jejich případě zůstává nákladová cena u všech obalů stejná.

Děkujeme za pochopení i dosavadní spolupráci.