Winplan

Funkce programu:

  • výpočet skladby šachtových komínů (návrh ideální sestavy po zadání základních údajů - výška sestavy, síla stěny skruží, průměr napojovacího potrubí, výška napojení potrubí do šachty, úhlové připojení přívodního potrubí)
  • kontrola relevantnosti zadaných hodnot
  • nastavení otvorů spádišťových šachet
  • obložení nárazových stěn čedičem/kameninou
  • výběr poklopů na ukončení sestavy dle zatížení
  • vytvoření podkladů pro cenové nabídky a objednávky (při objednávce šachtových sestav zajistíme plynulou dodávku jednotlivých dílů na stavbu dle časového harmonogramu stanoveného zákazníkem)
  • program obsahuje všechny příslušné prvky BEST pro podzemní sítě, včetně nových šachet vyráběných technologií Prinzing

Technická podpora:

  • v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím paní Marešovou:

BEST, a.s., závod Polerady
Polerady 117
434 01 Most
tel. 474 745 915
mob. 724 089 990
e-mail: maresova@best.cz

Jak nainstalovat program:

Stáhněte si instalační program Winplan BEST. Soubor uložte na lokální disk. Obsah archívu překopírujte do dočasného, předem připraveného adresáře. Z adresáře Instalace spusťte program SACHTY2012_BEST. Následujte pokyny instalačního programu.

sachty2012_best.zip (17,67 MB)