S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 

DEKSOFT

DEKSOFT je webový portál, jehož hlavním obsahem je sada výpočetních webových aplikací (programů) pro stavebnictví, zejména pro oblast energetiky, tepelné ochrany budov a TZB. Zabývá se také řešením pro BIM projektování. 

Programy DEKSOFT využívají zejména energetičtí specialisté, projektanti pozemních staveb a architekti. Úzce spolupracuje i se středními školami, univerzitami a veřejnými institucemi, kterým se zajišťuje používání SW zdarma.


Pro programy DEKSOFT se zvolil koncept webového řešení. Samotný fakt, že musí být člověk vždy "ONLINE", když pracuje, nemusí vyvolávat mezi mnohými zrovna nadšení. U desktopových programů, které v oblasti stavebnictví stále převládají, nebylo připojení na internet nutné. Koncept webového řešení však otevírá velké možnosti a poskytuje řadu výhod oproti programům desktopovým. Jedná se například o možnost přistupovat k souborům z jakéhokoliv zařízení vybaveného moderním internetovým prohlížečem, odpadá potřeba instalace (programy lze začít okamžitě používat i bez administrátorského oprávnění, rychlejší výpočty na výkonných serverech, snadnější aktualizace SW bez nutnosti instalace, průběžná aktualizace výrobkových katalogů, atd.


Programy DEKSOFT jsou mezi sebou velice úzce provázány. Mezi jednotlivými programy je možné přepínat v rámci jednoho souboru. To umožňuje tzv. komplexní projektové posouzení stavby z hlediska tepelné techniky, akustiky nebo energetiky. Není nutné do jednotlivých programů zadávat opakovaně stejné údaje. Toto řešení také snižuje chybovost, neboť konkrétní změna v jednom programu se projeví i v programu druhém, není potřeba myslet na to, kde všude je nutné změnu provést. Toto řešení také umožňuje snadné porovnání více různých stavů budovy, například pro účely dotačních programů (přes programy VARIANTY a NZÚ). Přepínání mezi jednotlivými programy je jednoduché ze záhlaví každého programu.


Nezbytnou součástí některých programů jsou katalogy materiálů, skladeb, zdrojů tepla, zdrojů chladu, otopných těles, okrajových podmínek apod. Katalogy v programech jsou tak velmi rozsáhlé a aktuální. Speciálně katalogy ucelených skladeb a systémů v programech TEPELNÁ TECHNIKA 1D,  STANDARDY MATERIÁLŮ a STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK (kde má společnost BEST, a.s. uvedené kompletní portfolio svých výrobků a nově i skladby) velmi usnadňují uživatelům práci při návrhu a posouzení skladeb. Vzhledem k tomu, že uživatel nemusí skládat zdlouhavě konstrukce z jednotlivých vrstev, ale může vybrat celou skladbu z aktuálního katalogu a provést jen drobné "klientské" úpravy, stává se návrh a např. posouzení konstrukcí obálky budovy či výběr dlažby záležitostí několika minut.


Stavební knihovna obsahuje komplexní databázi materiálů, skladeb a stavebních výrobků. Databáze je aktualizována a rozšiřována, aby reflektovala trendy na stavebním trhu. Databázi je možné využívat přes webové rozhraní. Zde je možné produkty vyhledávat za pomoci různých filtrů nebo formou fulltextového vyhledávání. Projektanti pracující v 3D CAD SW si mohou stáhnout a nainstalovat doplněk (plugin) pro programy Archicad a Revit. Pak mohou databázi otevírat přímo z těchto programů a mohou produkty z databáze přímo vkládat do modelu. Projektanti pracující ve 2D vkládají produkty do svých projektů pomocí programu STANDARDY MATERIÁLŮ.
 

Více na DEKSOFT

 

← předchozí článek
Winplan
následující článek →
Všechny články v kategorii Pro architekty a projektanty

Další podobné články