S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 
back Aktuality

Pořídili jsme technologii na snížení prašnosti v areálu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je pořízení nakladače s rychloupínacím závěsem umožňující instalaci zametací technologie na snížení prašnosti v areálu závodu Polerady u Mostu, kde vzniká vysoká prašnost při výrobě betonu. Realizací projektu dojde ke snížení emisí z lokálního zdroje domácností podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

Celkové způsobilé výdaje: 5 999 950 Kč
Dotace EU: 3 809 968 Kč (63 %)
Příspěvek příjemce podpory: 2 189 982 (37 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2023
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: BEST, a.s.

PDF ke stažení zde.