S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 
back Aktuality

Nové paletové hospodářství

Vážení zákazníci,

dovolujeme si oznámit změnu v paletovém hospodářství.

Měníme ceny palet a doplňujeme dodatek do všeobecných obchodních podmínek s platnostií od 1.7.2023 v tomto znění:

V případě, kdy prodávající dodá zboží na silně poškozené, zároveň neopravitelné paletě, bude tato paleta vyúčtována kupujícímu jako nevratný obal, s cenou 1,00 Kč bez DPH. Pokud by prodávající dodal zboží na silně poškozené, zároveň neopravitelné paletě a vyúčtoval by kupujícímu tuto paletu v běžné prodejní ceně, má kupující nárok tuto paletu reklamovat, a to ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od dodání takové palety (na pozdější reklamace nebude brán zřetel). K takové reklamaci má kupující povinnost předat prodávajícímu fotodokumentaci takto silně poškozené palety, včetně kopie řidičem podepsaného dodacího listu. Na základě těchto dokladů vystaví prodávající dobropis na běžnou prodejní cenu a zároveň takto silně poškozenou paletu vyfakturuje v ceně 1,00 Kč bez DPH, jako nevratný obal.

typ obalu

rozměr

hmotnost

prodejní cena bez DPH

prodejní cena včetně DPH

cena při vrácení bez DPH

cena při vrácení včetně DPH

paleta BEST

120x80 cm

30 kg

400,00 Kč

484,00 Kč

340,00 Kč

411,40 Kč

paleta BEST velká

120x100 cm

38 kg

400,00 Kč

484,00 Kč

340,00 Kč

411,40 Kč

paleta EUR

120x80 cm

30 kg

400,00 Kč

484,00 Kč

340,00 Kč

411,40 Kč

speciální proklady

 

3 kg

60,00 Kč

72,60 Kč

54,00 Kč

65,34 Kč

Všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení ZDE.