S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 

Uliční vpusti DN 500

Uliční vpusti: Nezbytný prvek pro odvod dešťových vod

Uliční vpusti jsou klíčovým prvkem městské infrastruktury, zajišťujícím efektivní zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací a dalších veřejných prostranství. Tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko zaplavení a zajistily plynulý odtok vody do stokové sítě, čímž přispívají k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života ve městech.

Konstrukce a funkce uličních vpustí

Hlavním účelem uličních vpustí je shromažďování dešťových vod a jejich následný odvod do kanalizačního systému. Aby byla zajištěna maximální účinnost a spolehlivost, jsou uliční vpusti často vybaveny lapačem nečistot, známým také jako kalový koš. Tento prvek slouží k zachycování hrubých nečistot, jako je štěrk, listí nebo jiné organické materiály, které by mohly způsobit ucpání odtokového systému.

Kalové koše mohou být navrženy buď s kalovou prohlubní, která umožňuje usazování nečistot na dně vpusti, nebo s odtokem ve spodní části, což zajišťuje plynulý průtok vody a minimalizuje riziko ucpání. Tato kombinace zaručuje, že i při intenzivních srážkách je voda účinně odváděna z povrchu komunikací a veřejných prostranství.

Materiály a normy

Pro výrobu uličních vpustí se používá beton třídy C35/45, který splňuje vysoké požadavky na odolnost a pevnost. Tento beton je navržen dle normy ČSN EN 1917:2004, která specifikuje složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4. To znamená, že beton je odolný vůči mrazu a rozmrazování, což je klíčové pro zajištění dlouhé životnosti a funkčnosti uličních vpustí v náročných klimatických podmínkách.

Význam uličních vpustí v městské infrastruktuře

Uliční vpusti hrají zásadní roli v prevenci povodní a ochraně městské infrastruktury. Efektivní odvádění dešťových vod pomáhá předcházet erozi, poškození silnic a chodníků, a také minimalizuje riziko vzniku stagnačních vod, které mohou být zdrojem nepříjemných zápachů a líhní komárů.

Díky pečlivému návrhu a použití kvalitních materiálů představují uliční vpusti spolehlivé řešení pro moderní města, které čelí výzvám spojeným s klimatickými změnami a rostoucím počtem srážek. Zajišťují tak nejen ochranu infrastruktury, ale také přispívají k udržitelnosti a komfortu městského prostředí.

 

Příklady sestav uličních vpustí DN 500 

Technické údaje jednotlivých kusů sestavy: 

dna DN 500
název D (mm) H (mm) t (mm) hmotnost ks (kg) počet ks na paletě
TBV-Q 500/190 D 500 190 50 78 -
TBV-Q 500/626 D 500 656 50 175 -
TBV-Q 500/626/200 VD 500 626 50 232 -
TBV-Q 500/626/150 VVD 500 626 50 232 -
TBV-Q 500/626/200 VVD 500 626 50 232 -

 

skruže DN 500
název D (mm) H (mm) t (mm) hmotnost ks (kg) počet ks na paletě
TBV-Q 500/590/200 V 500 590 50 170 -
TBV-Q 500/590/150 VV 500 590 50 170 -
TBV-Q 500/590/200 VV 500 590 50 170 -
TBV-Q 500/190 500 190 50 40 -
TBV-Q 500/290 500 290 50 60 -
TBV-Q 500/590 500 590 50 120 -
TBV-Q 500/290 K 500 290 50 87 -

 

 

 

 

 

prstence DN 500
název D (mm) H (mm) t (mm) hmotnost ks (kg) počet ks na paletě
TBV-Q 390/60 390 60 235/85 64 12
TBV-Q 660/180 660 180 100 103 -
TBV-Q 660/180/111 S 660 180/111 100 85 -