S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 

Systém DRENO - výhody

 

Mezerovitá struktura betonové dlažby
– technologie, která umožňuje snadné vsakování dešťových vod do podloží

  • Úplné vsakování dešťové vody do podloží a současně její filtrace
  • Odlehčení kanalizační sítě a čistíren odpadních vod
  • Redukce lokálních záplav
  • Oživení funkce půdy
  • Podpora tvorby spodních vod a zvětšování jejich zásob
  • Zlepšování klimatu ve městech
  • Splnění požadavků na propustný povrch a zároveň bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 

Pouští vodu pod povrch

Dlažba se speciální makroporézní strukturou DRENO dostane většinu vody pod povrch. Tím dochází k vyššímu podílu odpařování a k doplnění spodních vod. Vyčištění vody od olejů, ropných látek či těžkých kovů zajistí filtrační látka Cinis, která je součástí podkladních vrstev. Jedná se o víceúčelový materiál, který je určený především jako sorbent do filtračních zařízení a je součást zemních filtrů a filtrů ČOV a je schopen absorbovat až 30 kg oleje na m3.

Ideální na všechny typy zpevněných ploch

Dlažbu DRENO spolu s filtrační složkou Cinis doporučujeme především v konstrukcích zpevněných ploch určených pro motorová vozidla, jako parkoviště, vjezdy, náměstí s pohybem motorových vozidel, komunikace, sběrné dvory aj. Na plochy bez pohybu motorových vozidel není třeba aplikovat plošný filtr Cinis. Zcela propustná betonová dlažba se strukturou DRENO s minimálními spárami a sklonem od 0 do 5 % (ideálně do 1 %) splňuje běžné požadavky na komunikace pro kombinovaný pohyb chodců, cyklistů a vozidel a je vhodná i pro snadný a bezpečný pohyb chodců se ztíženou mobilitou (rodiny s kočárky, děti, senioři apod.).
 

Chcete zjistit více o vsakovací dlažbě BEST DRENO?

Stáhněte si brožuru s podrobnými informacemi.

Stáhnout brožuru
následující článek →
Všechny články v kategorii BEST DRENO vsakovací dlažba

Další podobné články