S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 

Uliční vpusti DN 450

Uliční vpusti: Nezbytný prvek pro odvod dešťových vod

Uliční vpusti jsou klíčovým prvkem městské infrastruktury, zajišťujícím efektivní zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací a dalších veřejných prostranství. Tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko zaplavení a zajistily plynulý odtok vody do stokové sítě, čímž přispívají k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života ve městech.

Konstrukce a funkce uličních vpustí

Hlavním účelem uličních vpustí je shromažďování dešťových vod a jejich následný odvod do kanalizačního systému. Aby byla zajištěna maximální účinnost a spolehlivost, jsou uliční vpusti často vybaveny lapačem nečistot, známým také jako kalový koš. Tento prvek slouží k zachycování hrubých nečistot, jako je štěrk, listí nebo jiné organické materiály, které by mohly způsobit ucpání odtokového systému.

Kalové koše mohou být navrženy buď s kalovou prohlubní, která umožňuje usazování nečistot na dně vpusti, nebo s odtokem ve spodní části, což zajišťuje plynulý průtok vody a minimalizuje riziko ucpání. Tato kombinace zaručuje, že i při intenzivních srážkách je voda účinně odváděna z povrchu komunikací a veřejných prostranství.

Materiály a normy

Pro výrobu uličních vpustí se používá beton třídy C35/45, který splňuje vysoké požadavky na odolnost a pevnost. Tento beton je navržen dle normy ČSN EN 1917:2004, která specifikuje složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4. To znamená, že beton je odolný vůči mrazu a rozmrazování, což je klíčové pro zajištění dlouhé životnosti a funkčnosti uličních vpustí v náročných klimatických podmínkách.

Význam uličních vpustí v městské infrastruktuře

Uliční vpusti hrají zásadní roli v prevenci povodní a ochraně městské infrastruktury. Efektivní odvádění dešťových vod pomáhá předcházet erozi, poškození silnic a chodníků, a také minimalizuje riziko vzniku stagnačních vod, které mohou být zdrojem nepříjemných zápachů a líhní komárů.

Díky pečlivému návrhu a použití kvalitních materiálů představují uliční vpusti spolehlivé řešení pro moderní města, které čelí výzvám spojeným s klimatickými změnami a rostoucím počtem srážek. Zajišťují tak nejen ochranu infrastruktury, ale také přispívají k udržitelnosti a komfortu městského prostředí.

 

Příklady sestav uličních vpustí DN 450 

Technické údaje jednotlivých kusů sestavy: 

dna DN 450
název D (mm) H (mm) t (mm) hmotnost ks (kg) počet ks na paletě
TBV-Q 1a/450/330 dno s výt. DN 150 PVC 450 330 - 83 16
TBV-Q 1d/450/380 dno s výt. DN 200 PVC 450 380 - 87 12
TBV-Q 1d/450/330 dno s výt. DN 200 bez vložky 450 380 - 84 12
TBV-Q 2a/450/300 dno s kalovou prohlubní 450 300 - 71 16

 

skruže DN 450
název D (mm) H (mm) t (mm) hmotnost ks (kg) počet ks na paletě
TBV-Q 5c/450/195 skruž horní 450 195 50 38 20
TBV-Q 5b/450/295 skruž horní 450 295 50 57 16
TBV-Q 5d/450/570 skruž horní 450 570 50 105 8
TBV-Q 6b/450/195 skruž středová 450 195 50 38 24
TBV-Q 6a/450/295 skruž středová 450 295 50 56 16
TBV-Q 6d/450/570 skruž středová 450 570 50 105 8
TBV-Q 3a/450/350 skruž s výtokem DN 150 PVC 450 350 50 75 16
TBV-Q 3a/450/350 skruž s výtokem DN 200 PVC 450 350 50 70 16
TBV-Q 3d/450/450 skruž s výtokem DN 200 bez vložky 450 450 50 90 8
TBV-Q S/450/550 skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC 450 550 50 180 4
TBV-Q S/450/550 skruž se zápachovou uzávěrkou DN 200 PVC 450 550 50 190 4
TBV-Q 11/325 kónus 450/270 325 50 60 12

 

prstence DN 450
název D (mm) H (mm) t (mm) hmotnost ks (kg) počet ks na paletě
TBV-Q 10a/627/390/60 390 60 - 23 15
TBV-Q 10b/500x350/400x2720/60 400/270 60 - 8 50