AutoCAD

Společnost BEST, a.s., pro vás ve spolupráci se společností CAD Studio, a.s., připravila program pro tvorbu návrhů zpevněných ploch v prostředí AutoCADu. Dotazy ohledně funkcí této verze vám rádi zodpovíme na bsrybnice@best.cz.

Funkce programu

 • Vyplnění plochy zadaným jednotlivým prvkem nebo vzorovou skladbou
 • Rozmístění prvků podél vybrané křivky
 • Vytvoření rozpisu materiálů
 • Návrh plotů v provedení 2D
 • Návrhy zdí v provedení 3D

Požadavky na systém

 • AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002, AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009, AutoCAD 2010, AutoCAD 2011
 • Windows 95B, Windows 98 SE, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP
 • Pouze pro Windows 9x/Nt4: Nainstalovanou službu Windows Installer. V případě, že používáte AutoCAD 2000i a vyšší, byly potřebné soubory nainstalovány v průběhu instalace programu AutoCAD. Instalační balíček služby Windows instaler pro Windows 95/98 lze stáhnout zde. Instalaci pro Windows NT 4.0 naleznete zde. Windows 2000/XP již obsahují všechny potřebné soubory.
 • HW požadavky jsou shodné s požadavky programu AutoCAD

Soubory ke stažení

BEST.ZIP (33,99 MB)

Obsahuje instalační balíček programu. Po stažení archivu jej rozbalte na pevný disk vašeho počítače - vytvoří se soubor best.msi. Ten vyberte v Průzkumníkovi Windows a stiskněte pravé tlačíko myši. V místní nabídce vyberte volbu Nainstalovat, popř. Install, pokud používáte anglickou verzi operačního systému. Dále pokračujte podle pokynů instalačního programu.
Poznámka: Před instalací programu musíte alespoň jednou spustit AutoCAD.

BESTDIAG.ZIP s diagnostickou pomůckou (81,17 KB)

V případě problémů se spuštěním programu BEST Menu rozbalte archiv a spusťte program bestdiag.exe. Stisknete tlačíko Kontrolovat soubory a vytvořený protokol odešlete spolu s popisem problému na adresu technické podpory.

BESTINSTALL.ZIP s instalační příručkou (19,51 KB)

Aktuální verze

Aktuální sestavení programu je 4.5.0.0. Číslo verze vaší instalace zjistíte v dialogu O aplikaci BEST Menu..., popř. v úvodní obrazovce instalačního programu.

Technická podpora

Technická podpora k programu je poskytována bezplatně prostřednictvím e-mailu. V případě problémů zašlete svůj dotaz na tuto adresu. Vaše zpráva by měla obsahovat následující informace:

 • Kontaktní informace (jméno a firma uživatele, e-mail adresa, popř. telefon) Verzi programu (např. 4.1.2.0 - tyto informace získáte v dialogu příkazu O aplikaci BEST Menu... nebo na úvodní obrazovce instalačního programu)
 • Verzi AutoCADu (např. Release 2000i, verze u181, česká)
 • Verzi operačního systému (např. Windows 2000 SP1, česká)
 • Co nejpodrobnější popis problému. Pokud se váš problém váže ke konkrétnímu výkresu, připojte k vaší zprávě i tento výkres (nejlépe komprimovaný ve formátu ZIP).