flash

Kontakt

Jaroslav Novotný
tel.: +420 317 753 273
mob.: +420 721 933 062
email: jaroslav.novotny@baest.cz

Ing. Jaromír Dvořák
tel.: +420 317 753 274
mob.: +420 725 782 066
email: jaromir.dvorak@baest.cz

vlajka SRN vlajka Anglie 

Pavel Kobezda
tel.: +420 317 753 220
mob.: +420 601 370 886
e-mail:pkobezda@baest.cz

vlajka Anglie 

 

 

Betonárky

  1. Skladovací válcová sila
  2. Studené dávkování

BAEST, Machines & Structures, a.s. se představuje jako výrobce a dodavatel jednotlivých komponent a funkčních celků betonáren.

Firma BAEST, Machines & Structures, a.s. zajišťuje:

  • projekční a poradenskou činnost
  • konstrukční a výrobní dokumentaci
  • vlastní dodávky technologického zařízení
  • dopravu, montáž a uvedení do provozu

 

Firma BAEST, Machines & Structures, a.s. dodává:

 

  • Skladovací válcová sila (cementové hospodářství)

Základem cementového hospodářství jsou sila určená pro skladování cementu a popílku. Dopravu materiálů zajišťují šnekové dopravníky. Do běžné výbavy sila patří provzdušňovací zařízení zamezující tvorbě klenby materiálu a filtry zachycující případné úlety při plnění sila. Součástí sil jsou technologické a revizní vstupy, plnící potrubí, vnější žebřík a ochozová lávka, kontinuální měření množství uloženého materiálu.

                             

  • Studené dávkování

Studené dávkování slouží ke skladování a výdeji jednotlivých frakcí písků a kameniva. Sestavu studeného dávkování tvoří jednotlivé násypky, dávkovací pásy, sběrný a vynašecí pásový dopravník. Násypky jsou standardně vyráběny v objemech 6-15m3 s podpěrnou ocelovou konstrukcí,nebo dle požadavku zákazníka v jiné skladovací kapacitě.

 

  • Recyklační zařízení

Zařízení slouží k rozplavování zbytků betonu z betonárny nebo z dopravních prostředků.  Vyprané kamenivo se vrací zpět do výrobního procesu. Kalová voda  se používá jako voda záměsová.

 

cementové hospodářství
dávkovací násypky
skladovací válcová sila
cementové hospodářstvídávkovací násypkyskladovací válcová sila
betonárka BEST A
betonárka BEST B
řez betonárkou
betonárka BEST Abetonárka BEST Břez betonárkou
Betonárky
Betonárky
Betonárky
BetonárkyBetonárkyBetonárky